از کلی عکس تا کلی داستان و ترفند و فیلترشکن ها تضمینی و ... در این وبلاگ همه ایرانی ها سهیم هستند آخر سال سهامداران برای دریافت سود مراجعه کنند !!! http://4choob.mihanblog.com 2020-04-03T04:28:50+01:00 text/html 2010-02-11T21:07:22+01:00 4choob.mihanblog.com فرهود مسروق شده از یک وبلاگ صورتی http://4choob.mihanblog.com/post/79 <P dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3>تا نهان سازم از تو بار دگر </FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3>راز این خاطر پریشان را </FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3>می کشم بر نگاه ناز آلود </FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3>نرم و سنگین حجاب مژگان را </FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3>دل گرفتار خواهشی جانسوز</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3>از خدا راه چاره می جویم</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3>پارسا وار در برابر تو</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3>سخن از زهد و توبه می گویم</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3>آه...هرگز گمان مبر که دلم </FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3>با زبانم رفیق و همراهست</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3>هر چه گفتم دروغ بود، دروغ</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3>کی ترا گفتم آنچه دلخواهست</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3>تو برایم ترانه می خوانی</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3>سخنت جذبه ای نهان دارد</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3>گوئیا خوابم و ترانه ی تو</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3>از جهانی دگر نشان دارد</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3>شاید این را شنیده ای که زنان </FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3>در دل آری و نه به لب دارند</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3>ضعف خود را عیان نمی سازند</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3>رازدار و خموش و مکارند</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3>آه من هم زنی، زنی که دلش </FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3>در هوای تو می زند پر و بال </FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3>دوستت دارم ای خیال لطیف</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3>دوستت دارم ای امید محال </FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3></FONT>&nbsp;</P> text/html 2009-08-01T21:16:14+01:00 4choob.mihanblog.com فرهود ما بازمیگردیم http://4choob.mihanblog.com/post/78 <P align=center>با سلام خدمت کسانی که هنوز به ما سر میزنند</P> <P align=center>مدتی بود وبلاگ به علت برخی مسایل&nbsp;رها شده بود</P> <P align=center>&nbsp;با توکل به خدا اگه عمری باشه&nbsp; در نظر داریم دوباره خدمات خودمون رو آغاز کنیم </P> <P align=center>خوشحال میشیم اگه دوباره مارا در رسیدن به اهدافمان یاری کنید </P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2008-11-21T21:53:34+01:00 4choob.mihanblog.com فرهود عکسهای تبلیغاتی جالب http://4choob.mihanblog.com/post/77 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>یه سری عکس تبلیغاتی </P> <P align=center>البته به نظرم ایرانی ها&nbsp;خیلی میتوانند تو این زمینه ها بیشتر</P> <P align=center>به چشم بیایند .</P> <P align=center>**************************************************************************</P> <P align=center><IMG alt="" hspace=0 src="http://dc99.4shared.com/img/72563623/ae2a1e32/2w4xpvm.jpg?sizeM=3" align=absMiddle border=0></P> <P align=center>**************************************************************************</P> <P align=center>باقی در ادامه مطلب</P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2008-11-12T22:22:04+01:00 4choob.mihanblog.com فرهود عکس با غیرت ترین مرد دنیا http://4choob.mihanblog.com/post/76 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG alt="" hspace=0 src="http://dc93.4shared.com/img/71225143/1397c08/spy7vs.jpg?sizeM=3" align=absMiddle border=0></P> <P align=center>*****************************************************************************</P> <P align=center>این آقا که میبینید مجسمه غیرت هستش ! مردونگی رو هم برای</P> <P align=center>خواهرش تموم کرده ! من که میگم باید تو رکوردا اسمشو برای میزان غیرتش ثبت&nbsp;کنن !</P> <P align=center>رو مقواهه نوشته که خواهرشو به ازای یک بلیط میفروشه !&nbsp;</P> <P align=center>عکسشم گرفته دستش تا خریدار جنسم ببینه !!</P> <P align=center>بیچاره خواهره واقعا .</P> text/html 2008-10-28T21:06:58+01:00 4choob.mihanblog.com فرهود ایمو ها http://4choob.mihanblog.com/post/75 <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 1" align=center><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-font-kerning: 18.0pt"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3></FONT></SPAN></P><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-font-kerning: 18.0pt"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 1" align=center></P></FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-font-kerning: 18.0pt"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-font-kerning: 18.0pt"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center; mso-outline-level: 1" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-font-kerning: 18.0pt"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=2>خیلی وقت بود دلم میخواست&nbsp;براتون درباره یک گروه از آدم ها&nbsp;پستی بگذارم !</FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center; mso-outline-level: 1" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-font-kerning: 18.0pt"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=2>خوب حالا این پست رو میگذارم&nbsp;البته باید بگم خیلی کامل نیست !!</FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center; mso-outline-level: 1" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-font-kerning: 18.0pt"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=2>فقط در اندازه یک آشنایی سطحی هستش !</FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center; mso-outline-level: 1" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-font-kerning: 18.0pt"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=2>************************************************************************</FONT></SPAN></P></FONT></SPAN> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 1" align=center><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-font-kerning: 18.0pt"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><IMG alt="" hspace=0 src="http://dc99.4shared.com/img/68281849/72dd6422/untitled.JPG?sizeM=3" align=absMiddle border=0></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 1" align=center><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-font-kerning: 18.0pt"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=2>***************************************************************************</FONT></SPAN></P><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-font-kerning: 18.0pt"><FONT size=3> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 48pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-font-kerning: 18.0pt">Ξ</SPAN></B><B><SPAN lang=TA dir=ltr style="FONT-SIZE: 48pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Latha; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: TA">ற</SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 48pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-font-kerning: 18.0pt">Ø</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 48pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-font-kerning: 18.0pt"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN></P><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 48pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-font-kerning: 18.0pt"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 48pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-font-kerning: 18.0pt"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>این کلمه مخفف</FONT>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-font-kerning: 18.0pt"><B><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></B></SPAN></FONT><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-font-kerning: 18.0pt">Emotional</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-font-kerning: 18.0pt"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT color=#000000> </FONT></SPAN></B><FONT color=#000000><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-font-kerning: 18.0pt">&nbsp;<FONT size=2>به دختر پسرای احساساتی میگن !</FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-font-kerning: 18.0pt"><FONT size=2><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>آدمایی که یه جوری از این زندگی</FONT> خسته شدن !</FONT></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-font-kerning: 18.0pt"><FONT size=2>آدمای دپرس و&nbsp;غمگین</FONT> <FONT size=2>و&nbsp;تنها و&nbsp;...</FONT></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>احساس میکنن همه تنهاشون گذاشتن حتی خانواده و دوستاشون و کلا دنیای تاریکی</FONT> <FONT size=2>دارند .</FONT></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>ولی واسه زندگی کردنشون مبارزه میکنن</FONT> <FONT size=2>!!</FONT></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>از قانونای جامعه پیروی نمیکنن ... و قانونای</FONT> <FONT size=2>خاص خودشون را دارند !!</FONT></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>خلاصه افکار مخصوص دارن</FONT> <FONT size=2>!!</FONT></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>*******************************************************************</FONT></SPAN></FONT></P></o:p></SPAN></FONT></SPAN> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><IMG alt="" hspace=0 src="http://dc99.4shared.com/img/68281848/5da54b4/k0hqp2.jpg?sizeM=3" align=absMiddle border=0></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=2>**************************************************************************</FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=2>باقی در ادامه مطلب</FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"></SPAN>&nbsp;</P> text/html 2008-10-17T22:17:27+01:00 4choob.mihanblog.com فرهود سر پناه http://4choob.mihanblog.com/post/74 <P class=PostBody dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=2><IMG alt="" hspace=0 src="http://dc96.4shared.com/img/67348625/a243a342/4eaf3d15ae172dc5.jpg?sizeM=3" align=absMiddle border=0></FONT></P> <P class=PostBody dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=2>*************************************************************************************</FONT></P> <P class=PostBody dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=2>زیر پلکت سایه بانم میدهی؟ سوختم آیا پناهم میدهی؟</FONT></P> <P class=PostBody dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=2>&nbsp;آتشی افتاده بر جان و دلم ، قطره آبی بر لبانم میدهی؟ </FONT></P> <P class=PostBody dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=2>میهمان جان جانان گر شوم ، میزبانی را نشانم میدهی؟ </FONT></P> <P class=PostBody dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=2>تا بیاسایم دمی در پای عشق ، زیر چترت سرپناهم میدهی؟ </FONT></P> <P class=PostBody dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=2>ای جواب پرسش بی پاسخم ، عشق را آیا نشانم میدهی؟</FONT></P> <P class=PostBody dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=2>&nbsp;رو مگردان نازنین با گوشه چشمت بگو در شرار چهره ات </FONT></P> <P class=PostBody dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#ff0000 size=2>یک بوسه گاهم میدهی؟؟؟؟؟</FONT></FONT></P> <P class=PostBody dir=rtl align=center><FONT face=Arial color=#ff0000 size=2></FONT>&nbsp;</P> <P class=PostBody dir=rtl align=center>&nbsp;</P> text/html 2008-09-15T23:39:00+01:00 4choob.mihanblog.com فرهود چه وصالی ؟ http://4choob.mihanblog.com/post/72 <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: "></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: "></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: "></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: "></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: "><STRONG><IMG style="WIDTH: 326px; HEIGHT: 450px" height=502 src="http://dc47.4shared.com/img/66336464/46242229/love20picture20_10_.jpg?sizeM=3" width=326></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: "><STRONG>......................................................................................................</STRONG></SPAN></P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: "> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: "><STRONG></STRONG></SPAN></P><SPAN> <P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: "></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: "><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا ؟</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: "><FONT face=Arial></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: "><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SPAN></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: "><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا ؟</FONT></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: "><FONT face=Arial></FONT></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: "><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SPAN></SPAN></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: "><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>نوش دارویی بعد از مرگ سهراب آمدی </FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: "><FONT face=Arial></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: "></SPAN></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: "><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>سنگ دل این زودتر می خواستی حالا چرا ؟ </FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: "><FONT face=Arial></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: "></SPAN></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: "><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم </FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: "><FONT face=Arial></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: "></SPAN></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: "><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا ؟ </FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: "><FONT face=Arial></FONT></SPAN></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN dir=ltr><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SPAN></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT>&nbsp;</P></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: "></SPAN></SPAN> <P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center></SPAN /></SPAN /></P> text/html 2008-09-09T07:39:00+01:00 4choob.mihanblog.com فرهود تفکر آزاد http://4choob.mihanblog.com/post/71 <p align="center"><font size="2"><img hspace="0" src="http://i7.tinypic.com/8fcj7ee.jpg" align="middle" border="0" /></font></p><p><font size="2"></font><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; FONT-FAMILY: "></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 170%; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align="center"><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; FONT-FAMILY: "><font size="2"></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 170%; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align="center"><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; FONT-FAMILY: "><font size="2"></font></span></p><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; FONT-FAMILY: "><font size="2"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: AR-SA"><strong><font size="2">اگربی ادبانه است ببخشید !!!</font></strong></span></p></font></span><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 170%; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align="center"><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; FONT-FAMILY: "><font size="2"></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 170%; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align="center"><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; FONT-FAMILY: "><font size="2">پند اول : </font></span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "><font size="2">بوقلمونی، گاوی بدید و بگفت : در آرزوی پروازم اما چگونه ، ندانم ، گاو پاسخ داد : گر ز تپاله من خوری قدرت بر بالهایت افتد و پرواز کنی. بوقلمون خورد و بر شاخی نشست. تیراندازی ماهر، بوقلمون بر درخت بدید، تیری بر آن نگون بخت بینداخت و هلاکش نمود.</font></span></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 170%; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align="center"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "><br /><font size="2">نتیجه اخلاقی : با خوردن هر گندی شاید به بالا رسی، لیک در بالا نمانی ! </font></span></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 170%; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align="center"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "><br /><font size="2">***********************************************************************<br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /></font></span><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; FONT-FAMILY: "></span></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 170%; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align="center"><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; FONT-FAMILY: "><font size="2">پند دوم :</font></span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "><font size="2"> گنجشکی از سرمای بسیار قدرت پرواز از کف بداد و در برف افتاد. گاوی گذر همی کرد و تپاله بر وی انداخت . گنجشک ز گرمای تپاله جان بگرفت و به آواز مشغول شد. گربه ای آواز بشنید، جست و گنجشک به دندان بگرفت و بخورد .</font></span></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 170%; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align="center"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "><br /><font size="2">نتیجه اخلاقی:هر که گندی بر تو انداخت، حتماً دشمن نباشد .هر که از گندی بدر آوردت، حتماً دوست نباشد . گر خوشی، دهان ببند و آواز، بلند مخوان .<span style="mso-tab-count: 1">            </span></font></span></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 170%; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align="center"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "><br /><font size="2">*************************************************************************</font></span></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 170%; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align="center"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "><br /></span><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; FONT-FAMILY: "><font size="2">پند سوم :</font></span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "><font size="2"> خرگوش از کلاغی بر سر شاخ پرسید که آیا من نیز میتوانم چون تو نشسته ، کار نکنم ؟ کلاغ پاسخ داد : چرا که نه. خرگوش بنشست بی حرکت، روباهی از ره رسید و خرگوش بخورد .<span style="mso-tab-count: 1">            </span></font></span></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 170%; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align="center"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "><br /><font size="2">نتیجه اخلاقی : لازمت نشستن و کار نکردن بالا نشستن است.<span style="mso-tab-count: 1">          </span></font></span></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 170%; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align="center"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "><br /><font size="2">***********************************************************************</font></span></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 170%; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align="center"><font size="2"></font><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "></span></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 170%; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align="center"><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; FONT-FAMILY: "><font size="2">پند چهارم : </font></span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "><font size="2">برای تعیین رئیس، اعضاء بدن گرد آمدند . مغز بگفت که مراست این مقام که همه دستورات از من است، سلسله اعصاب شایستگی ریاست، از آن خود خواند: که منم پیام رسان به شما ، که بی من پیامی نیاید . ریه بانگ بر آورد : هوا، که رساند؟ ... من، بی هوا دمی نمانید، پس ریاست مراست. و هر عضوی به نحوی مدعی، تا به آخر که سوراخ مقعد دعوی ریاست کرد. اعضاء بنای خنده و تمسخرنهادند و مقعد برفت و شش روز بسته ماند . اختلال در کار اعضاء پدیدار گشت. روز هفتم، زین انسداد جان ها به لب رسید و سوراخ مقعد با اتفاق آراء به ریاست کند .</font></span></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 170%; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align="center"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "><font size="2"><span style="mso-tab-count: 1">            </span><br />نتیجه اخلاقی : چون لازمت ریاست علم و تخصص نباشد، هر سوراخ مقعدی ریاست کند.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 170%; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align="center"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "><font size="2"></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 170%; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align="center"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "><font size="2">**********************************************************************</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 170%; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align="center"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "><font size="2">فکر میکنم  این پست برای خیلی ها پست جالبی باشه !!</font></span></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 170%; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align="center"><font size="2"></font><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "></span></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 170%; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align="center"><font size="3"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "><font size="2"></font></span></font></p><p /><p><font size="2"> </font></p> text/html 2008-07-12T21:37:00+01:00 4choob.mihanblog.com فرهود بازی با حال http://4choob.mihanblog.com/post/70 <p align="center"><img hspace="0" src="http://dse.mods.jp/game/es-s.jpg" align="middle" border="0" /></p><p align="center">******************************************************</p><p align="center">هم بازیه هم یک آزمایش !!</p><p align="center">فقط کافی است که از برخورد خانه های آبی با </p><p align="center">خانه قرمز جلوگیری کنید .</p><p align="center">سازنده بازی ادعا کرده است نابغه ها میتوانند مدت ۱۸ ثانیه از برخورد جلوگیری کنند .</p><p align="center">شما نمیخواین امتحان کنین !!</p><p align="center">برای انجام بازی اینجا <a href="http://shahirblog.com/game-escape.htm" target="_blank">کلیک</a> کنید .</p><p align="center" /><p align="center" /><p align="center" /><p align="center" /> text/html 2008-05-01T21:35:00+01:00 4choob.mihanblog.com فرهود طناب زندگی http://4choob.mihanblog.com/post/69 <p align="center">داستانی که خواهید خواند حقیقت ندارد و بیش از حد ممکنه براتون کلیشه ای تداعی کند اما دلیلی که مرا بر آن داشت تا براتون این پست را بگذارم موضوع تیترش هست یعنی طناب زندگی که بعد از اینکه داستان را خواندید متوجه خواهید شد. امیدوارم بعد از خواندن این داستان زیبا همگی طناب زندگی را کمی شل تر بگیریم !!</p><p align="center">............................................................................................</p><p align="center"><img style="WIDTH: 428px; HEIGHT: 272px" height="272" hspace="0" src="http://i26.tinypic.com/2yjt05l.jpg" width="428" align="middle" border="0" /></p><p align="center" /><p align="center">...........................................................................................</p><p align="center" /><p align="center">داستان درباره یک کوهنورد است که می خواست از  کوهی بالا برود. شب بلندی های کوه را در بر گرفت و مرد هیچ چیزی نمی دید. همه چیز سیاه بود و ابر روی ماه و ستاره ها را پوشانده بود. همانطور که از کوه بالا می رفت، چند قدم مانده بود به قله کوه، پایش لیز خورد، و از کوه پرت شد. در حال سقوط فقط لکه های سیاهی مقابل چشمانش می دید. و احساس وحشتناک مکیده شدن به وسیله قوه جاذبه او را در خود می گرفت. همچنان سقوط می کرد و در ان لحظات ترس عظیم، همه رویدادهای خوب و بد زندگی به یادش امد. اکنون فکر می کرد که مرگ چقدر به او نزدیک است. ناگهان احساس کرد که طناب دور کمرش محکم شد. بدنش میان اسمان و زمین معلق بود و فقط طناب او را نگه داشته بود. در این لحظه سکون برایش چاره ای جز انکه فریاد بکشد: «خدایا کمکم کن»  ناگهان صدای پرطنین که از اسمان شنیده شد : « اگر مرا باور داری طنابی که به کمرت بسته است را پاره کن.» ... یک لحظه سکوت...و مرد تصمیم گرفت با تمام نیرو به طناب بچسبد. گروه نجات می گویند که روز بعد یک کوهنورد مرده را یخ زده پیدا کرده اند که بدنش از یک طناب اویزان بود و با دستهایش محکم طناب را گرفته بود. او فقط یک متر با زمین فاصله داشت! </p><p align="center" /><p align="center" /><p align="center">**************************************</p><p align="center">اگه داستان بالا برای شما واقعی بشه نظر شما درباره </p><p align="center">طناب زندگی چی هست؟؟؟؟</p><p align="center" /> text/html 2008-04-13T07:34:00+01:00 4choob.mihanblog.com فرهود هنرنمایی ورزشی با انگشت http://4choob.mihanblog.com/post/67 <p align="center">واقعا بعضی از آدما از هر انگشتشون هزار تا هنر میریزه !!!</p><p align="center">راستی دوستان عزیز من حاضرم عکسهای جالب و قابل توجه شما را در وبلاگم</p><p align="center"> به نمایش عموم بگذارم. برای این کار کافی هست به ایمیل زیر عکس ها </p><p align="center">یا مطالب جالب خود را بفرستید!</p><p align="center">Email :     <a href="mailto:charchoob_blog2000@yahoo.com">charchoob_blog2000@yahoo.com</a></p><p align="center">*****************************************************************</p><p align="center"><img style="WIDTH: 435px; HEIGHT: 368px" height="368" hspace="0" src="http://i29.tinypic.com/w7hb4i.jpg" width="435" align="middle" border="0" /></p><p align="center">*****************************************************************</p><p align="center">باقی عکس ها در ادامه مطلب</p> text/html 2008-03-23T22:33:00+01:00 4choob.mihanblog.com فرهود دسته بندی آدم ها http://4choob.mihanblog.com/post/66 <p align="center">اولین پست در سال ۱۳۸۷ همین پستی هست که الان مشاهده میکنید</p><p align="center">به نوبه خودم سال نو را به همه بازدید کنندگان محترم تبریک عزض میکنم و</p><p align="center">سال خوب و توامان با شادی برای همه شما آرزومندم.</p><p align="center"> </p><p align="center">************************************************************************</p><p align="center"><img height="249" hspace="0" src="http://i27.tinypic.com/160txyv.jpg" width="357" align="middle" border="0" /></p><p align="center">..............................................................................</p><p align="center">۱- آنهایی كه وقتی هستند، هستند وقتی كه نیستند هم نیستند. </p><p align="center">حضور عمده آدم‌ها مبتنی بر فیزیك است. تنها با لمس ابعاد جسمانی آنهاست</p><p align="center"> كه قابل فهم می‌شوند بنابراین اینان تنها هویت جسمی دارند.</p><p align="center"><br fixed_bound="true" /><br fixed_bound="true" />2- آنانی كه وقتی هستند، نیستند وقتی كه نیستند هم نیستند (مردگانی متحرك </p><p align="center">در جهان، خود فروختگانی كه هویتشان را به ازای چیزی فانی واگذاشته‌اند. </p><p align="center">بی‌شخصیت‌اند و بی‌اعتبار، هرگز به چشم نمی‌آیند، مرده و زنده‌شان یكی است).</p><p align="center"><br fixed_bound="true" /><br fixed_bound="true" />3- آنهایی كه وقتی هستند، هستند وقتی كه نیستند هم هستند (آدم‌های </p><p align="center">معتبر و باشخصیت، كسانی كه در بودنشان سرشار از حضورند و در نبودشان</p><p align="center"> هم تاثیر خود را می‌گذارند كسانی كه همواره در خاطر ما می‌مانند، دوستشان داریم </p><p align="center">و برایشان ارزش قائلیم).</p><p align="center"><br fixed_bound="true" /><br fixed_bound="true" />4- آنهایی كه وقتی هستند، نیستند وقتی كه نیستند، هستند (شگفت‌انگیز‌ترین</p><p align="center"> آدم‌ها. در زمان بودنشان چنان قدرتمند و باشكوهند كه ما نمی‌توانیم حضورشان را دریابیم</p><p align="center"> اما وقتی كه از پیش ما می‌روند نرم‌نرم و آهسته آهسته درك می‌كنیم . باز می‌شناسیم،</p><p align="center"> می‌فهمیم كه آنان چه بودند. چه می‌گفتند و چه می‌خواستند. ما همیشه عاشق این آدم‌ها </p><p align="center">هستیم. هزار حرف داریم برایشان اما وقتی در برابرشان قرار می‌گیریم، گویی قفل بر زبانمان</p><p align="center"> می‌زنند. اختیار از ما سلب می‌شود. سكوت می‌كنیم و غرق در حضور آنان مست می‌شویم و </p><p align="center">درست در زمانی كه می‌روند یادمان می‌آید كه چه حرف‌ها داشتیم و نگفتیم. شاید تعداد اینها در </p><p align="center">زندگی هر كدام از ما به تعداد انگشتان دست هم نرسد.)</p><p align="center"><br /> </p> text/html 2008-03-09T22:33:00+01:00 4choob.mihanblog.com فرهود روزگار بد http://4choob.mihanblog.com/post/65 <p align="center"><img style="WIDTH: 449px; HEIGHT: 330px" height="330" hspace="0" src="http://i25.tinypic.com/2s006wx.jpg" width="449" align="middle" border="0" /></p><p align="center"> </p><p align="center">****************************************************************</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span>روزگاریست همه عرض بدن<span dir="ltr"></span> </span><span>می خواهند<span style="mso-spacerun: yes">  </span><span style="mso-spacerun: yes">   </span><span style="mso-spacerun: yes"> </span>   همه از دوست فقط چشم و دهن می خواهند<p /></span></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span>دیــــــو هستند ولی مثل پری<span dir="ltr"></span> </span><span>مـی پوشـند <span style="mso-spacerun: yes">  </span><span style="mso-spacerun: yes">  </span>    گــــرگ هایی كه لباس پدری مـــی پوشـــند<p /></span></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span>آنچه دیدند به مقیاس نظـــــر<span dir="ltr"></span> </span><span>می سنجنــد  <span style="mso-spacerun: yes"> </span> <span style="mso-spacerun: yes">  </span>  عشق ها را همه با دور كمـر می ســــنجنـــد<p /></span></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span>خب طبیعیست كه یك روز به<span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA">پایان برسـد  <span style="mso-spacerun: yes"> </span><span style="mso-spacerun: yes">    </span>  عشق هـایی كه ســر پیچ خیابـان برســــــــد</span><span dir="ltr"><p /></span></font></font></p> text/html 2008-02-17T23:32:00+01:00 4choob.mihanblog.com فرهود پی بردن به invisible/available بدون نرمافزار و سایت http://4choob.mihanblog.com/post/64 <p /><p /><p align="center">این روش بسیار راحت و ساده است. </p><p align="center" /><p align="center">ابتدا باید ایدی طرف را به conference دعوت کنیم .برای این منظور در</p><p align="center"> تبهای بالایی مسنجر به تب Actions رفته و گزینه Invait to conference را میزنیم . ایدی</p><p align="center"> شخص مورد نظر را انتخاب میکنیم و گزینه Invite را میزنیم. اکنون 4 حالت وجود</p><p align="center"> دارد.</p><p align="center" /><p align="center"> که برای شما مشخص میکنیم :</p><p align="center">  </p><p align="center">1_ شخص اصلا در مسنجر نیست که در این صورت این پیغام را  دریافت میکنید:</p><p align="center">voice Chat could not be started</p><p align="center">........................................................................................................ </p><p align="center">2_شخص در مسنجر هست و وارد conference هم میشود.</p><p align="center">........................................................................................................</p><p align="center"> 3_ شخص در مسنجر هست ولی دعوت شما را قبول نکرده که باز</p><p align="center"> هم در conference پیغام داده میشود .</p><p align="center">.......................................................................................................</p><p align="center"> 4_شخص در مسنجر هست ولی پیغامinvait را اصلا دست نمی زند که در این صورت </p><p align="center">هم برای شما پیغامی نمی اید. </p><p align="center">.......................................................................................................</p><p align="center" /><p align="center" /><p align="center" /><p align="center" /><p align="center">(نظر فراموش نشود)  ممنون.</p><p align="center" /> text/html 2008-02-17T08:32:00+01:00 4choob.mihanblog.com فرهود تو نخواستی منو من هم رفتم !! http://4choob.mihanblog.com/post/63 <p align="center"><img hspace="0" src="http://i26.tinypic.com/mbmntw.jpg" align="middle" border="0" /></p><p align="center">.........................................................................................</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: "><font size="3">حس میكنم خسته شدم وقتشه پر بگیرم</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: "><font size="3">یه بار دیگه زندیگیمو دوباره سر بگیرم</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: "><font size="3">برم ازكوچه عشقت توی سرنوشتم</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: "><font size="3">واسه دل هر چی نوشتم از تو <span style="mso-spacerun: yes">   </span>غم نوشتم</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: "><font size="3">تو نخواستی منو من هم رفتم</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: "><font size="3">دیدی از شهر تو با غم رفتم</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: "><font size="3">حتی از شهر و دیاره خودم هم</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: "><font size="3">واسه خاطرت نموندم رفتم</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: "><font size="3">تو كتاب قلبمو نخونده آروم بستی</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: "><font size="3">تو نفهمیدی تمومه ثروته من هستی</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: "><font size="3">توی هر برگه دلم ترانه عشقه تو بود</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: "><font size="3">همه ترانه بهانه عشقه تو بود</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: "><font size="3">تو نخواستی منو من هم رفتم</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: "><font size="3">دیدی از شهر تو با غم رفتم</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: "><font size="3">حتی از شهر و دیاره خودمم</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: "><font size="3">واسه خاطرت نموندم رفتم</font></span></p><p /><p align="center" />